Συστήματα Ποιότητας

Η εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη πορεία κάθε επιχείρησης και τη σίγουρη διάθεση των προϊόντων της στην αγορά. Το σύστημα ποιότητας που επιλέγει η κάθε επιχείρηση να εγκαταστήσει εξαρτάται από τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της

ISO 9001

Εφαρμόζονται από το σύνολο των επιχειρήσεων και αφορούν την πιστοποίηση διαδικασιών για τη λειτουργία της επιχείρησης.

ISO 14001

Αφορούν την διαχείριση του περιβάλλοντος και τον έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας επιχείρησης που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον.

ISO 22000

Εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις τροφίμων (μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση, διακίνηση). Η εγκατάστασή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των προϊόντων της επιχείρησης και κατ’ επέκταση του καταναλωτή.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

(Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής)

AGRO 1, 2 & 3

Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών και από μεμονωμένους παραγωγούς. Στόχος των συστημάτων αυτών είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και εξασφάλιση της φιλοπεριβαλλοντικής μεθόδου παραγωγής.

Global GAP

Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που πιστοποιεί την φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή, καθώς και την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο