Νέοι Γεωργοί
(1η εγκατάσταση)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη γεωργία ή την κτηνοτροφία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση σε κλάδο που θα επιλέξουν (φυτική παραγωγή, δενδροκομία, νέες καλλιέργειες, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών κτλ.). Οι νέοι γεωργοί ενισχύονται από μια σειρά ευνοϊκών μέτρων και αφού δημιουργήσουν την εκμετάλλευσή τους, δεσμεύονται να υλοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους εντός διετίας – τριετίας προκειμένου να θεωρηθούν κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με βάση τα δεδομένα της τελευταίας προκήρυξης (2016) ίσχυαν οι εξής προϋποθέσεις

 • Ηλικία 18 – 40 ετών
 • Μόνιμη κατοικία σε δήμο <100.000 κατοίκων
 • Ο-η σύζυγος ΔΕΝ είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός
 • Πρώτη εγκατάσταση στη γεωργία το πολύ 14 μήνες πριν την ένταξη στο πρόγραμμα
 • 4 έτη μόνο δέσμευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της εταιρίας μας και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αφορούν στην νέα προκήρυξη του προγράμματος που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Επίσης, μπορούν να αφήνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να ειδοποιηθούν μόλις το πρόγραμμα επαναπροκηρυχθεί.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος για κάθε νέο γεωργό εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης, την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης και το μελλοντικό της μέγεθος.

Η επιχορήχηση είναι ως 22.000 ευρώ.

Οφέλη από την ένταξη στο πρόγραμμα:

Εκτός από το πριμ πρώτης εγκατάστασης (επιδότηση) οι δικαιούχοι του μέτρου εξασφαλίζουν:

 • Δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα επιδότησης πρώτης κατοικίας και αγοράς γης με άτοκο δάνειο
 • Προτεραιότητα στην αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
 • Υψηλότερα ποσοστά επιδότησης για επενδύσεις (σχέδια βελτίωσης)
 • Επιπλέον μοριοδότηση σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
 • Ασφάλιση στον ΟΓΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
 • Διατήρηση ιδιότητας κατά κύριο επάγγελμα γεωργού για 4 έτη
 • Διατήρηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης όπως έχει προβλεφθεί για την μελλοντική κατάσταση
 • Τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και των ισχυόντων προτύπων (Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία)
 • Ασφάλιση στον ΟΓΑ (εντός 2ετίας)
 • Σεμινάρια κατάρτισης 150 ωρών (εντός 2ετίας)
 • Μόνιμη κατοικία στον τόπο εγκατάστασης για 4 έτη
 • Δήλωση ΟΣΔΕ, φορολογική δήλωση και τήρηση Απλής λογιστικής για 4 έτη
Μετάβαση στο περιεχόμενο