Επιδότηση Επιτοκίου Αγορά Γης

Αφορά την επιδότηση ποσοστού 70-100% του επιτοκίου δανείου για την αγορά αγροτικών εκτάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο