Επενδυτικά / Επιχειρηματικά

Νέος Αγρότης (Υπομέτρο 6.1)

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε νέους ηλικίας 18 έως 41 ετών για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση διάρκειας 3 έως 4 έτη.

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Υπομέτρο 6.3)

Εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους και αφορά επαγγελματίες γεωργούς ηλικίας 18 έως 61 ετών οι οποίοι έχουν χαμηλό αγροτικό και συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Χορηγείται ενίσχυση 14.000€.

Σχέδια Βελτίωση (Υπομέτρο 4.1)

Επενδυτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα. Αφορά την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην εξοικονόμηση ύδατος, με ποσοστό επιδότησης 40-85% .

  • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Υπομέτρο 4.2)

Ενισχύει την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη
μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

  • LEADER (Μέτρο 19)

Δυνατότητα επιδότησης επενδύσεων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας σε τομείς τουρισμού,
αγροτουρισμού, χώρους αναψυχής, εστίασης, διανυκτέρευσης κτλ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο