Αδειοδοτήσεις / Τροποποιήσεις Γεωτρήσεων

Όποιος έχει πραγματοποιήσει ή έχει στην ιδιοκτησία του γεώτρηση, είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει – νομιμοποιήσει, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά και δικαιολογητικά ώστε να καταγραφεί στο ΕΜΣΥ, να ληφθεί άδεια γεώτρησης και να είναι καταγεγραμμένη στο Μητρώο και να υπάρχει συνολικός έλεγχος κατανάλωσης των υδάτινων πόρων της Χώρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο