Έκδοση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης

Σύνταξη και κατάθεση πλήρους φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης κάθε τύπου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο