Νέα

Νέα Πρόσκληση για Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία και Μελισσοκομία

Ανακοινώθηκε στις 9/04/2021 η προδημοσίευση νέας πρόσκλησης διάρκειας 3 ετών για βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία καθώς και μελισσοκομία.

Δικαιούχοι όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου η οποία έχει συναφθεί μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση τα υπό ένταξη αγροτεμάχια,ζωικό κεφάλαιο και  μελισσοσμήνοι να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 και να περιλαμβάνονται στη σύμβαση με Πιστοποιητικό οργανισμό από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης.

Posted by admin
Νέα

Καινούριο Πρόγραμμα “Νέος Αγρότης” έως 40.000€ ενίσχυση

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος “ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ” με επιδότηση 35.000€ έως 40.000€ για την εγκατάσταση στον αγροτικό τομέα.

Δικαιούχοι νέοι ηλικίας 18-41 ετών.

Απαιτείται η υποβολή δήλωσης στο ΟΣΔΕ 2021.

Για έγκυρη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας.

Posted by admin
Νέα

Κρατική ενίσχυση στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

 

Όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών επιθυμούν να λάβουν κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

  Δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης είναι όσοι:

 Διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε ισχύ
 Έχουν υποβάλλει ΕΑΕ 2019
Όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οιΌροι και Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

– σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα διεκόπη λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

– σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

– σε 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα περιορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Posted by admin
Νέα

Έκδοση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Σύμφωνα με τον Ν.4691/2020 οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των  κατηγοριών που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται έως 31/12/2020 να λάβουν άδεια εγκατάστασης.
Επίσης, όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στη ΔΑΟΚ μέχρι 31/12/2020.

Posted by admin
Νέα

Πληρωμή βιολογικών έτους 2019

Σε εκκαθάριση της πληρωμής βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας για το έτος εφαρμογής 2019 προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την Παρασκευή 26/06/2020. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη 09/07/2020 έως και την Τετάρτη 15/07/2020.

Posted by admin
Νέα

Εν αναμονή της πρόσκλησης για επενδύσεις σε αρδευτικά

Κατατέθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2 η οποία αφορά επενδύσεις για:

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος (αρδευτικά συστήματα, δεξαμενές, μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης)
Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (νέες γεωτρήσεις, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γεωτρήσεων κλπ)

Posted by admin
Νέα

Β’ δόση Νέων Γεωργών 2016

Αναμένεται σύντομα  η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής β’ δόσης των Νέων Γεωργών 2016 καθώς στις 27/7/2020 ολοκληρώνεται το 3ο  έτος του επιχειρηματικού τους σχεδίου και το ΥΠΑΑΤ  δημοσίευσε την 4n Τροποποίηση της υπ ́ αρ. 8585/10-10-2016 (Β ́ 3322) του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» σύμφωνα με την οποία  καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής του αιτήματος πληρωμής β’ δόσης Νέων Γεωργών.

Posted by admin
Νέα

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2020

Στις 15/06/2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής ΕΑΕ 2020.

Σύμφωνα με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28811/08.05.2020 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ΟΣΔΕ έτους 2020, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης μετά την Τρίτη 30 Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Posted by admin